Aktuellt

Aktuella datum i JULI-SEPTEMBER 2019 och senaste nytt

juli 2019
1 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-11-30)
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) – pappersblankett
1 Sista dag för beslut om allmän fastighetstaxering för hyreshus
1 Sista dag för beslut om allmän fastighetstaxering för industri
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juni (mindre företag)
12 Momsdeklaration för maj (mindre företag med månadsmoms)
12 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) – pappersblankett
12 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
12 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30)
22 Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 – 2019 – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 – 2019 – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juni (större företag)
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2019-05-31)
26 Inbetalning av moms (större företag)
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-12-31)
augusti 2019
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) – elektronisk
12 Inbetalning av skatter (större företag)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter (större företag)
12 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30)
15 Slutskattebesked (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31)
19 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juli (mindre företag)
19 Momsdeklaration för april-juni (mindre företag med tremånadersmoms)
19 Momsdeklaration för juni (mindre företag med månadsmoms)
19 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) – elektronisk
19 Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
19 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
19 Inbetalning av skatter (mindre företag)
19 Inbetalning av skatter och socialavgifter
19 Inbetalning av skatter och socialavgifter (mindre företag)
20 Periodisk sammanställning för juli – pappersblankett
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juli (större företag)
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2019-06-30)
26 Inbetalning av moms (större företag)
26 Periodisk sammanställning för juli – elektronisk
september 2019
2 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2019-01-31)
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30)
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för augusti (mindre företag)
12 Momsdeklaration för juli (mindre företag med månadsmoms)
12 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
12 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-05-31 och 2018-06-30)
20 Periodisk sammanställning för augusti – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för augusti – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för augusti (större företag)
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2019-07-31)
26 Inbetalning av moms (större företag)
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2019-02-28)

Senaste Nytt

Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Den särskilda löneskatten på 6,15% som tas ut på vissa förvärvsinkomster för pensionärer slopas 1 juli 2019.

Höjt tak för RUT-avdrag
Taket för RUT-avdrag höjs till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år, vilket innebär att taket blir lika för alla. Ändringarna träder i kraft 1 juli 2019, men ska gälla hela beskattningsåret 2019.
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21% för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Den nedsatta arbetsgivaravgiften ska gälla lön och ersättningar upp till 25 000 kr per månad.

Sänkt moms på digitala publikationer

Momsen på digitala tidningar och böcker sänks till 6% från och med 1 juli 2019.

Riksdagen har nu beslutat att sänka momsen på elektroniska publikationer till 6%. Med hänsyn till den digitala utvecklingen inom kultur- och mediebranschen finns det en konkurrensmässig anledning att ha låg moms även på digitala publikationer som e-böcker, tidningar mm. Det ökar också tillgängligheten för allmänheten, vilket i sig gynnar läsande, lärande etc.

 Sänkt bolagsskatt

2019 sänks bolagsskatten i från 22% till 21,4%. Detta är första steg, år 2021 är planerad ytterligare sänkning till 20,6%.

Växa-stödet förlängs

Växa-stödet för enmansföretag som anställer för första gången har förlängts från 12 till 24 månader. Stödet innebär att enmansföretag som inte har några anställda kan få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde.

De nya reglerna träder i kraft 1 augusti 2019 men ska gälla anställningar som påbörjats 1 mars 2018 och senare.

Skattereduktion för gåvor
Riksdagen har beslutat att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet (godkända gåvomottagare) återinförs.
Skattereduktionen för gåvor återinförs och tillämpas på gåvor som lämnas från och med 1 juli 2019.
Mera information, se SUMAB AB på Facebook: https://www.facebook.com/RedovisningSumab/