Aktuellt

Aktuella datum i MARS-APRIL 2019 och senaste nytt

mars 2019
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31) – pappersblankett
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för februari (mindre företag)
12 Momsdeklaration för januari (mindre företag med månadsmoms)
12 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31) – pappersblankett
12 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
12 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31)
20 Periodisk sammanställning för februari – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för februari – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för februari (större företag)
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2019-01-31)
26 Inbetalning av moms (större företag)
april 2019
1 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-08-31)
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31) – elektronisk
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för mars (mindre företag)
12 Momsdeklaration för februari (mindre företag med månadsmoms)
12 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31) – elektronisk
12 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
15 Slutskattebesked (bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30)
23 Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 – 2019 – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 – 2019 – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för mars (större företag)
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2019-02-28)
26 Inbetalning av moms (större företag)
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-09-30)
Senaste Nytt
Sänkt bolagsskatt

2019 sänks bolagsskatten i från 22% till 21,4%. Detta är första steg, år 2021 är planerad ytterligare sänkning till 20,6%.

Villkor för avdrag för resor med bil

För att få avdrag för resor med bil mellan bostaden och arbetsplatsen måste:

  • avståndet vara minst fem km
  • regelmässig tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med allmänna kommunikationer.

Om det saknas kollektivtrafik får du göra avdrag för resor till och från arbetet med bil om avståndet är minst fem km.

Den som använder bil i tjänsten under minst 60 dagar per år får göra avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats under de dagar som bilen används i tjänsten. Används bilen i tjänsten under minst 160 dagar per år medges avdrag under alla de dagar som bilen används för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. I båda fallen krävs en minsta körsträcka i tjänsten på 300 mil.

Enligt Skatteverket begreppet regelmässig tidsvinst tolkas på samma sätt om  bilen används eller inte används i tjänsten. Detta innebär att tidsvinsten ska vara minst två timmar per dag under minst 160 dagar under beskattningsåret för den som inte använder inte bil i tjänsten. Uppfylls detta så kan man göra avdrag för alla de dagar som bilen används för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Det gäller även de dagar som den faktiska tidsvinsten inte är minst två timmar.

Hyresersättning i AGI
Om man tar ut privat hyresersättning skall man ta upp det beloppet i ruta 39 i AGI. Denna ruta hittas under Kapital i AGI.
Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration, AGI
Det har uppkommit en fråga hur arbetsgivare ska redovisa förmåner vars belopp inte är kända vid löneutbetalningstillfället utan som är beroende av underlag från den anställde eller någon annan. Skatteverket har därför kommit med ett ställningstagande gällande detta.
Skatteverket godtar nu en viss förskjutning i de situationer där arbetsgivaren är beroende av underlag från den anställde eller någon annan.
Förmånen får då redovisas i den månad när redovisning sker till den anställde. Redovisningen får dock inte förskjutas mer än en till två månader.
Skatteverket konstaterar att en förskjutning även kan tillämpas vid ett årsskifte om det är en följd av arbetsgivarens ordinarie rutiner.
Rätta fel inom två månader

Enligt en ny lag som trädde i kraft 1 augusti 2018 har Skatteverket rätt att ta ut skattetillägg om rättelsen sker först två månader från utgången av den månad som Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

Rättelse inom två månader – inget skattetillägg Tidsfristen på två månader innebär alltså att den enskilde har två månader på sig, från det att Skatteverket informerat om en generell kontroll, att göra en rättelse utan att drabbas av skattetillägg.

Information på Skatteverkets hemsida Enligt riksdagen bör information om en generell kontroll offentliggöras på Skatteverkets hemsida. Informationen ska innehålla uppgifter om innehållet i den generella kontrollen, vilket beskattningsår eller redovisningsperiod som ska omfattas, vilken dag som den generella kontrollen offentliggörs och från vilken dag som en rättelse som är kopplad till kontrollen inte längre ska anses vara på eget initiativ.

Skattefritt friskvårdsbidrag på 6 500 kr

För att motion och friskvård ska vara en skattefri förmån så ska motionen vara av enklare slag, vara av mindre värde och rikta sig till hela personalen.
Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i början av 2018 att friskvårdsbidrag för golfspel på pay and play-bana är en skattefri personalvårdsförmån. Skatteverket gav därefter grönt ljus för friskvårdsbidrag som omfattar dyrare sporter som golf, ridning, utförsåkning och segling mm. Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr kan enligt Skatteverket numera räknas som en skattefri personalvårdsförmån
Men exakt beloppsgräns vad som kan anses vara mindre värde finns inte lagtext eller praxis.
En anställd vände sig till Skatterättsnämnden med frågan om friskvårdsbidraget på 6 500 kr som betalas ut mot kvitto är skattefritt. Kvittot avser två olika aktiviteter.
Baserad på beskrivning från den anställda anser Skatterättsnämnden att båda aktiviteterna är av enklare slag. Dessutom riktar sig friskvårdsbidraget till hela personalen. Baserad på tidigare Regeringsrättens dom anser Skatterättsnämnden att friskvårdsbidraget, använt på beskrivet sätt, uppfyller kravet på att vara av mindre värde. Förmånen är därför en skattefri förmån för den anställde.

Mera information, se SUMAB AB på Facebook: https://www.facebook.com/RedovisningSumab/