SENASTE NYTT 2020

Senaste Nytt

Stöd till nystartad näringsverksamhet

Arbetssökande som har goda förutsättningar att driva ett företag kan i vissa fall få stöd och hjälp när man startar ett företag. I början av verksamheten får man bidrag i form av aktivitetsstöd.
Mera information se:
Arbetsförmedlingen

Ekonomiskt stöd och tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för den första personen som anställs i fåmansföretag

När företag anställer en person som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden har företagen möjlighet att få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Enmansföretag kan få tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter från Skatteverket för den första personen som anställs.
Mera information se:
Verksamt.se

Ny skattefri extragåva till anställda från 1 juni 2020

Arbetsgivare kan ge till sina anställda ge extra skattefria gåvor till ett värde på upp till 1 000 kr inkl moms har införts från 1 juni 2020 och gäller året ut. Denna extragåvan på ett värde upp till 1 000 kr får samma regler som för vanliga julgåvor.

Tillfälligt: Ingen förmånsskatt på fri parkering

För att minska smittspridningen är parkering vid arbetsplatsen som företaget betalar fri från förmånsskatt under perioden 1 april – 31 december 2020.

Krispaket för jobb och omställning

* Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring
Kraven för att få a-kassa sänks tillfälligt, både vad gäller hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa.
* A-kassa med vilande företag
En företagare får enligt dagens regler rätt till a-kassa först när verksamheten definitivt har upphört.

Nu införs en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln.

* Omställningsstöd
Ett omställningstöd riktat till de företag som drabbats värst av pandemin har införts. Stödet kan ges till företag som tappat minst 30% av sin omsättning under mars och april 2020 jämfört med samma tid under 2019.

* Yrkesutbildning
En satsning på mer yrkesutbildning i hela landet kommer att ske. Detta innebär statligt stöd till vuxenutbildning med full statlig finansiering, förstärkt yrkeshögskola, utökad distansutbildning , utbyggd folkhögskola och satsning på studieförbund.

* CSN – slopat fribelopp och fler studieplatser
Riksdagen har beslutat att fribeloppet slopas, studenter kan jobba och tjäna extra pengar utan att studiemedel påverkas.

Motivet till detta är att möta behoven i vården.

* Arbetsmarknadspolitik
Riksdagen har beslutat om följande arbetsmarknadspolitiska satsningar:

  • Ökade medel till arbetsförmedlingen
  • Sommarjobb för ungdomar
  • Gröna jobb
  • Förlängd tid i extratjänster och introduktionsjobb samt nystartsjobb.
  • Stöd till start av näringsverksamhet förlängs från 6 till 12 månader.
Ersättning för karens och sjuklönekostnader

Riksdagen har beslutat att anställda ska kompenseras för ett karensavdrag som arbetsgivaren gjort.

Staten tar över hela sjuklöneansvaret för arbetsgivare samt att kravet på läkarintyg vid sjukdom tas bort. Även näringsidkare får motsvarande kompensation.

Regeringen har beslutat om en ny förordning, vilket möjliggör dessa förändringar.

Mera information, se Sumab AB/Facebook