SENASTE NYTT 2020

Senaste Nytt

Ny skattefri extragåva till anställda från 1 juni 2020

Arbetsgivare kan ge till sina anställda ge extra skattefria gåvor till ett värde på upp till 1 000 kr inkl moms har införts från 1 juni 2020 och gäller året ut. Denna extragåvan på ett värde upp till 1 000 kr får samma regler som för vanliga julgåvor.

Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Riksdagen har beslutat att avsätta 5 miljarder kr i stöd för att tillfälligt sänka fasta hyror för vissa utsatta branscher.

Stödet ska utformas som en tillfällig kompensation till de hyresvärdar som kommer överens med sin hyresgäst om sänkt hyra. Stödet ska gälla för perioden 1 april – 30 juni. Avtalet om hyresminskningen ska ha slutits innan 30 juni 2020.

Förlängd tid innan förseningsavgift

På grund av corona meddelar Skatteverket att förseningsavgifter inte kommer att tas ut om skattedeklarationen (moms- och arbetsgivardeklarationen) eller den periodiska sammanställningen lämnas inom en månad efter sista deklarationsdatum.
Villkoret är att sista deklarationsdatum är någon gång mellan den 12 mars och den 30 april.
Skatteverket påpekar att detta inte betyder att man får anstånd med deklarationen i formell mening, utan att det fortfarande är viktigt att deklarera och betala in skatten så snart det är möjligt.

Krispaket för jobb och omställning

* Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring
Kraven för att få a-kassa sänks tillfälligt, både vad gäller hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa.
* A-kassa med vilande företag
En företagare får enligt dagens regler rätt till a-kassa först när verksamheten definitivt har upphört.

Nu införs en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln.
* Yrkesutbildning
En satsning på mer yrkesutbildning i hela landet kommer att ske. Detta innebär statligt stöd till vuxenutbildning med full statlig finansiering, förstärkt yrkeshögskola, utökad distansutbildning , utbyggd folkhögskola och satsning på studieförbund.
* CSN – slopat fribelopp och fler studieplatser
Riksdagen har beslutat att fribeloppet slopas, studenter kan jobba och tjäna extra pengar utan att studiemedel påverkas.

Motivet till detta är att möta behoven i vården.

Arbetsmarknadspolitik
Riksdagen har beslutat om följande arbetsmarknadspolitiska satsningar:

  • Ökade medel till arbetsförmedlingen
  • Sommarjobb för ungdomar
  • Gröna jobb
  • Förlängd tid i extratjänster och introduktionsjobb samt nystartsjobb.
  • Stöd till start av näringsverksamhet förlängs från 6 till 12 månader.
Ersättning för karens och sjuklönekostnader

Riksdagen har beslutat att anställda ska kompenseras för ett karensavdrag som arbetsgivaren gjort.

Staten tar över hela sjuklöneansvaret för arbetsgivare samt att kravet på läkarintyg vid sjukdom tas bort. Även näringsidkare får motsvarande kompensation.

Regeringen har beslutat om en ny förordning, vilket möjliggör dessa förändringar.

Sänkt kostnad för anstånd

Regeringen har nu kommit överens med oppositionen i riksdagen att det ska bli mindre kostsamt att skjuta upp inbetalningen av skatt. Kostnaden för anstånd ska motsvaras av basräntan på 1,25% för de första sex månaderna. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2% per månad, vilket motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år istället för ca 6%. Det betyder att kostnaden för anstånden minskas med ca hälften.

Nedsättning av socialavgifter

Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för anställda ska sänkas till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni. Detta gäller lön upp till 25 000 kr och högst för 30 anställda per företag.
Har företaget fler än 30 anställda betalas fulla arbetsgivaravgifter som vanligt för de som inte väljs ut för nedsättningen.

Det finns inget krav på anställningens omfattning, nedsättningen får även tillämpas för personer som är varslade eller uppsagda. Personer om inte har ett anställningsförhållande (t ex styrelseledamöter) omfattas inte av nedsättningen.

 

Leave a comment

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *