Aktuellt

Aktuella datum i OKTOBER-DECEMBER 2019 och senaste nytt

oktober 2019
14 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för september (mindre företag)
14 Momsdeklaration för augusti. (mindre företag med månadsmoms)
14 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
14 Inbetalning av skatter och socialavgifter
14 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2019-07-31 och 2019-08-31)
21 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2019 – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2019 – elektronisk
28 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för september (större företag)
28 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2019-08-31)
28 Inbetalning av moms (större företag)
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2019-03-31)
november 2019
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) – pappersblankett
1 Inlämning av förenklad fastighetsdeklaration för jordbruk
4 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30)
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober (mindre företag)
12 Momsdeklaration för juli-september (mindre företag med tremånadersmoms)
12 Momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms)
12 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) – pappersblankett
12 Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
12 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
12 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31)
20 Periodisk sammanställning för oktober – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för oktober – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för oktober (större företag)
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2019-09-30)
26 Inbetalning av moms (större företag)
december 2019
2 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2019-04-30)
2 Inkomstdeklaration (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) – elektronisk
2 Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2020
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för november (mindre företag)
12 Momsdeklaration för oktober (mindre företag med månadsmoms)
12 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) – elektronisk
12 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
12 Slutskattebesked (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31)
16 Inkomstdeklaration (bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30) – pappersblankett
20 Periodisk sammanställning för november – pappersblankett
27 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för november (större företag)
27 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30) – pappersblankett
27 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2019-10-31)
27 Inbetalning av moms (större företag)
27 Periodisk sammanställning för november – elektronisk

Senaste Nytt

Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Den särskilda löneskatten på 6,15% som tas ut på vissa förvärvsinkomster för pensionärer slopas 1 juli 2019.

Höjt grundavdrag för pensionärer

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag om skattesänkningar för personer över 65 år. Finansdepartementet föreslår en höjning av det förhöjda grundavdraget för personer över 65 år som har inkomster som överstiger ca 17 000 kr per månad.
För en pensionär med ca 21 000 kr i månadsinkomst innebär det en skattesänkning på ca 2 500 kr per år (dvs ca 200 kr per månad).
Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Höjt tak för RUT-avdrag

Taket för RUT-avdrag höjs till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år, vilket innebär att taket blir lika för alla. Ändringarna träder i kraft 1 juli 2019, men ska gälla hela beskattningsåret 2019.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21% för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Den nedsatta arbetsgivaravgiften ska gälla lön och ersättningar upp till 25 000 kr per månad.

 Sänkt bolagsskatt

2019 sänks bolagsskatten i från 22% till 21,4%. Detta är första steg, år 2021 är planerad ytterligare sänkning till 20,6%.

Växa-stödet förlängs

Växa-stödet för enmansföretag som anställer för första gången har förlängts från 12 till 24 månader. Stödet innebär att enmansföretag som inte har några anställda kan få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde.

De nya reglerna träder i kraft 1 augusti 2019 men ska gälla anställningar som påbörjats 1 mars 2018 och senare.

Skattereduktion för gåvor

Riksdagen har beslutat att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet (godkända gåvomottagare) återinförs.
Skattereduktionen för gåvor återinförs och tillämpas på gåvor som lämnas från och med 1 juli 2019.

Skatt på engångsartiklar

Utredning, tillsatt av regering, är en del av arbetet att minska nedskräpning i naturen och få ner avfallsmängderna i Sverige.
EU inför ett förbud mot vissa engångsartiklar i plast år 2021. Syftet med den här skatten är att fånga upp engångsartiklar som har en negativ miljöpåverkan, men som inte träffas av EU:s förbud.
De produkter som ska omfattas av utredningen är engångsartiklar som innehåller plast men även engångsprodukter av andra material, om materialen inte är fullständigt nedbrytbara eller om det är särskilt befogat med hänsyn till syftet med skatten.
Utredningen ska vara klar i augusti 2020.

Mera information, se SUMAB AB på Facebook: https://www.facebook.com/RedovisningSumab/