Aktuellt

Aktuella datum i SEPTEMBER – NOVEMBER 2021 och senaste nytt

september 2021
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2021-01-31, 2021-02-28, 2021-03-31 och 2021-04-30)
13 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för augusti (mindre företag)
13 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
13 Inbetalning av skatter och socialavgifter
13 Momsdeklaration för juli (mindre företag med månadsmoms)
13 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2020-05-31 och 2020-06-30)
20 Periodisk sammanställning för augusti – pappersblankett
27 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för augusti (större företag)
27 Inbetalning av moms (större företag)
27 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2021-07-31)
27 Periodisk sammanställning för augusti – elektronisk
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2021-02-28)
oktober 2021
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för september (mindre företag)
12 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2021-07-31 och 2021-08-31)
12 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
12 Momsdeklaration för augusti. (mindre företag med månadsmoms)
20 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2021 – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2021 – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för september (större företag)
26 Inbetalning av moms (större företag)
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2021-08-31)
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2021-01-31)
november 2021
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2021-01-31, 2021-02-28, 2021-03-31 och 2021-04-30) – pappersblankett
1 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2021-03-31)
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2021-05-31 och 2021-06-30)
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober (mindre företag)
12 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
12 Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
12 Momsdeklaration för juli-september (mindre företag med tremånadersmoms)
12 Momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms)
12 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2021-01-31, 2021-02-28, 2021-03-31 och 2021-04-30) – pappersblankett
12 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2020-07-31 och 2020-08-31)
22 Periodisk sammanställning för oktober – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för oktober – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för oktober (större företag)
26 Inbetalning av moms (större företag)
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2021-09-30)
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2021-04-30)

Senaste Nytt

Coronagåva – 2 000 kr – utan beskattning till anställda

Regeringen har meddelat att den så kallade coronagåvan även skulle kunna ges till anställda under 2021 utan skattekonsekvens.

Regeringen föreslår att även beloppet ska höjas, från 1 000 kr till 2 000 kr.

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar t o m september

Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom ska förlängas till och med 30 september.

Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid och ersättningen för den första sjukdagen (karensavdraget).

Utredningen om schablonbeskattning för små enskilda firmor

Utredningen om regelförenklingar för mikroföretag: ”Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen”

Utredningen har nu lämnat ett slutbetänkande på ett förslag om ett frivilligt system där inkomstskatt tas ut schablonmässigt baserat på verksamhetens omsättning. Schablonbeskattningen ska kunna användas av små enskilda näringsidkare utan anställda och ska motsvara den skattenivå som gäller vid aktivt bedriven näringsverksamhet.

Den skattepliktiga inkomsten ska motsvara företagarens insättningar på ett särskilt bankkonto, ett så kallat mikroföretagarkonto.

Banken ska överföra en definitiv källskatt på 30% av insättningar på mikroföretagarkontot till Skatteverket. Källskatten inkluderar egenavgifter. Det som blir kvar kan näringsidkaren ta ut från mikroföretagarkontot, skattat och klart. Andra procentsatser kommer att gälla till exempel för personer som har fyllt 66 år vid årets ingång.

Näringsidkare som använder schablonbeskattning via mikroföretagarkonto kommer att ha 7 karensdagar i sjukförsäkringen, utan möjlighet att välja.

Om förslaget leder till lagstiftning så föreslås reglerna träda i kraft 1 januari 2024.

Förenklingar för mikroföretag och modernare bokföringslag

Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag har nu presenterat vad de kommit fram till. Uppdraget var att föreslå åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen samt förenklingar av regelverk som har betydelse för mikroföretagande. Även revisorns oberoende vid så kallade kombiuppdrag, har setts över.

Utredningen har valt att dela upp uppdraget i tre delar:

    • Enklare regelverk för mikroföretagande
    • Modernisering av bokföringslagen
    • Tydligare regler för kombiuppdrag

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft 1 juli 2022, och att bestämmelserna ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter 30 juni 2022.

Förlängt nystartsjobb igen

Regeringen har tidigare, förra året, beslutat att med anledning av corona-pandemin tiden förlängs för nystartsjobb under 2020.
Nu har regeringen beslutat att förlängning av nystartsjobb även ska vara möjligt under 2021.
Reglerna är tillfälliga och gäller arbetsgivare som har ett pågående beslut där maxtiden löper ut mellan 1 mars och 31 december 2021.
Mera information finns på www.arbetsförmedlingen.se om nystartsjobb och hur man ansöker om förlängning.

Mera information, se Sumab AB/Facebook