Aktuellt

Aktuella datum i SEPTEMBER – NOVEMBER 2021 och senaste nytt

november 2021
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2021-01-31, 2021-02-28, 2021-03-31 och 2021-04-30) – pappersblankett
1 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2021-03-31)
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2021-05-31 och 2021-06-30)
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober (mindre företag)
12 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
12 Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
12 Momsdeklaration för juli-september (mindre företag med tremånadersmoms)
12 Momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms)
12 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2021-01-31, 2021-02-28, 2021-03-31 och 2021-04-30) – pappersblankett
12 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2020-07-31 och 2020-08-31)
22 Periodisk sammanställning för oktober – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för oktober – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för oktober (större företag)
26 Inbetalning av moms (större företag)
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2021-09-30)
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2021-04-30)
december 2021
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2021-01-31, 2021-02-28, 2021-03-31 och 2021-04-30) – pappersblankett
1 Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2022
13 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för november (mindre företag)
13 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
13 Inbetalning av skatter och socialavgifter
13 Momsdeklaration för oktober (mindre företag med månadsmoms)
13 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2021-01-31, 2021-02-28, 2021-03-31 och 2021-04-30) – elektronisk
13 Slutskattebesked (bokslut 2020-09-30, 2020-10-31, 2020-11-30 och 2020-12-31)
15 Inkomstdeklaration (bokslut 2021-05-31 och 2021-06-30) – pappersblankett
20 Periodisk sammanställning för november – pappersblankett
27 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för november (större företag)
27 Inbetalning av moms (större företag)
27 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2021-10-31)
27 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2021-05-31 och 2021-06-30) – pappersblankett
27 Periodisk sammanställning för november – elektronisk

Senaste Nytt

Coronagåva: 2 000 kr + Julgåva: 500 kr, utan beskattning till anställda

Det går att kombinera Coronagåvan med Julgåva, på samma sätt som förra året, 2020.

Det sammanlagda marknadsvärdet får då inte överstiga 2 500 kr inklusive moms för att det ska vara skattefritt för den anställde.

Julgåvan får inte ha ett högre marknadsvärde än 500 kr och den tillfälliga coronagåvan 2 000 kr under 2021.

Den sammanslagen gåva i så måste ges i juletid (december).

Etableringsjobb för att flera ska få arbete
För att stimulera anställningar för långtidsarbetslösa och nyanlända finns förslag på att etableringsjobb ska införas. 
 
Etableringsjobb är en ny subventionerad anställning som innebär att den anställdes lön ska betalas ut dels av arbetsgivaren, dels som en ersättning från staten. Den statliga ersättningen ska alltså gå direkt till den anställde istället för att arbetsgivaren betalar hela lönen till den anställde och sedan får ersättning för en del av lönen från staten.

Om regeringen får igenom sin budget så ska etableringsjobb införas under första halvåret 2022.

Etableringsjobb kommer dock enbart att vara möjligt för arbetsgivare med kollektivavtal.

Etableringsjobb räknas som ett statligt stöd enligt EU:s regler därmed behöver regeringen få stödet godkänt av EU-kommissionen.

Utredningen om schablonbeskattning för små enskilda firmor

Utredningen om regelförenklingar för mikroföretag: ”Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen”

Utredningen har nu lämnat ett slutbetänkande på ett förslag om ett frivilligt system där inkomstskatt tas ut schablonmässigt baserat på verksamhetens omsättning. Schablonbeskattningen ska kunna användas av små enskilda näringsidkare utan anställda och ska motsvara den skattenivå som gäller vid aktivt bedriven näringsverksamhet.

Den skattepliktiga inkomsten ska motsvara företagarens insättningar på ett särskilt bankkonto, ett så kallat mikroföretagarkonto.

Banken ska överföra en definitiv källskatt på 30% av insättningar på mikroföretagarkontot till Skatteverket. Källskatten inkluderar egenavgifter. Det som blir kvar kan näringsidkaren ta ut från mikroföretagarkontot, skattat och klart. Andra procentsatser kommer att gälla till exempel för personer som har fyllt 66 år vid årets ingång.

Näringsidkare som använder schablonbeskattning via mikroföretagarkonto kommer att ha 7 karensdagar i sjukförsäkringen, utan möjlighet att välja.

Om förslaget leder till lagstiftning så föreslås reglerna träda i kraft 1 januari 2024.

Förenklingar för mikroföretag och modernare bokföringslag

Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag har nu presenterat vad de kommit fram till. Uppdraget var att föreslå åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen samt förenklingar av regelverk som har betydelse för mikroföretagande. Även revisorns oberoende vid så kallade kombiuppdrag, har setts över.

Utredningen har valt att dela upp uppdraget i tre delar:

    • Enklare regelverk för mikroföretagande
    • Modernisering av bokföringslagen
    • Tydligare regler för kombiuppdrag

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft 1 juli 2022, och att bestämmelserna ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter 30 juni 2022.

 

Mera information, se Sumab AB/Facebook