Personuppgiftshandlingar hos SUMAB AB

Det är viktigt för oss att skydda dina person- och företagsuppgifter, därmed har vi på Sumab AB tagit fram rutiner och följer riktlinjer enligt GDPR:

  • Personuppgifter sparas enbart om de behövs för ändamålet.
  • Personuppgifterna skyddas med lösenord som enbart en person hos Uppdragstagaren har tillgång till. Uppgifterna sparas lokalt i företaget.
  • Nätverket där personuppgifter hanteras är skyddat med lösenord och brandvägg. Lösenord byts ut en gång i månaden.
  • Lokal där personuppgifterna förvaras är skyddad med larm.
  • Sumab AB använder enbart programleverantörer som uppfyller kraven enligt GDPR.
  • Personuppgifter som inte mera behövs för ändamålet makuleras inom sex månader med undantag av uppgifterna som ingår i redovisningsmaterialet, vilket sparas i 7 år.
  • Enbart uppgifter som behövs för att uppfylla kraven enligt redovisningsuppdragen eller lagen, lämnas till en myndighet. Sumab AB kommer att informera på förhand sin kund om detta.
  • Begäran att få information om sina registrerade personuppgifter, skicka ett brev till: SUMAB AB Häggvägen 5, 185 39 VAXHOLM.
  • Personuppgiftsbiträdesavtal lämnas som bilaga till uppdragsavtalet.